Suuhygienisti, Seinäjoki

 

Suuhygienistimme palvelevat suun terveyteen ja esteettiseen hammashoitoon liittyvissä asioissa  

Suuhygienistin työhön kuuluu suun iensairauksien hoito ja ennaltaehkäisy, hammaskiven ja värjäytymien poisto sekä esteettinen hammashoito. Suuhygienisti antaa myös ohjeita yksilölliseen hampaiden kotihoitoon sekä auttaa valitsemaan oikeanlaisia puhdistusvälineitä.

Säännölliset käynnit suuhygienistin hoidossa ovat tärkeitä suun terveyden kannalta. Ehkäisevällä hoidolla vältetään hampaiden kiinnityskudostulehduksia ja hampaiden reikiintymistä.

Varaa aika suuhygienistille – hampaasi kiittävät!

Ota yhteyttä

Suuhygienistiemme palvelut:

 

 • Ennaltaehkäisevä hoito
 • Hammaskiven poisto ja kiinnityskudossairauksien hoito
 • Esteettinen hammashoito, kuten hampaiden valkaisut ja jauhepuhdistukset
 • Hammaskorun kiinnitys

 

Hammaskiven poisto ja ammattimainen hampaiden puhdistus

Vastaanotollamme on käytössä ultraäänilaite sekä käsi-instrumentit hammaskiven poistoon. Tarvittaessa hammaskiven poisto voidaan tehdä puudutuksessa.

Hammaskiven poistoon kuuluu myös bakteeripeitteiden ja värjäytymien poisto. Yksilöllisen tarpeen mukaan puhdistuksen lopuksi voidaan tehdä fluorikäsittely. Ammattimainen hampaiden puhdistus mahdollistaa myös hampaiden valkaisun.

Sooda- eli jauhepuhdistus poistaa hampaan näkyvältä pinnalta sekä väleistä värjäytymää sekä bakteeripeitettä. Jauheen, veden ja ilman avulla hampaan pinnalta saadaan poistettua ulointa bakteerikerrosta, jonka tuloksena hampaista saadaan sileät ja kiiltävät.

Jauhepuhdistuksen jälkeen on hyvä välttää värjääviä ruokia, juomia sekä tupakointia noin kolmen tunnin ajan, sillä hammas voi värjäytyä helpommin heti puhdistuksen jälkeen. Jauhepuhdistus ei kuitenkaan toimi valkaisun tavoin, sillä jauhe ei muuta hampaan sävyä vaaleammaksi.

Hampaiden valkaisu

Terveet ja puhdistetut hampaat voidaan valkaista suuhygienistin vastaanotolla. Ikenen tulee olla terve ja hampaiden ehjät valkaisua tehtäessä. Ammattimaisesti tehty valkaisu ei vaurioita hammasta.

Valkaisuaine levitetään hymyalueen hampaiden pinnoille. Keinotekoiset materiaalit hampaistossa eivät vaalene, vaan valkaisuaine valkaisee vain omaa hammasluuta.

Valkaisun tulos on yksilöllinen ja useampi käsittelykerta lisää tuloksen pysyvyyttä. Hampaiden valkaisu voidaan tehdä useammalla erillisellä käynnillä riippuen siitä, kuinka hammas reagoi valkaisuun ja mikä on asiakkaan oma tavoite.

Hampaiden puhdistuksen jälkeen samalla käynnillä on mahdollista tehdä kevytvalkaisu, joka kirkastaa hammasta nopeasti valotuksen avulla. Muutoin valkaisua varten varataan oma aika.

Valkaisut:

Kevytvalkaisu 120€

Kevytvalkaisu + hampaiden puhd/hkp 200€

Erikseen sovittava hinta useammalle käsittelylle.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Helmident Oy (Y-1938594-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Paula Hankaanpää
0500 567 317
paula.hankaanpaa@seinajoenhelmident.fi

Henkilörekisterin nimi

Seinäjoen Helmident Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Seinäjoen Helmident Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
paula.hankaanpaa@seinajoenhelmident.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna